Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Výskum - galéria

 • Titulná strana anketného listu na mapovanie výskytu korytnačky močiarnej
 • Pasca s chytenou korytnačkou - účinná metóda mapovania výskytu korytnačky močiarnej
 • Korytnačka močiarna s prilepeným vysielačom a teplomermi
 • Meracia tyč s pripevenými teplomermi
 • Umiestňovanie meracej tyče s teplomermi v blízkosti miesta zimovania korytnačky močiarnej
 • Telemetrovanie korytnačky močiarnej
 • Telemetrovanie korytnačky močiarnej počas zimovania
 • Graf teploty vody pred, počas a po zimovaní korytnačky močiarnej (údaje boli získané z teplomera umiestneného na jej pancieri)
 • Korytnačka močiarna tesne po roztopení ľadu na hladine (snímka bola urobená 17.3.2010 - v blízkom okolí bola hladina ešte zamrznutá)
 • Odber vzorky krvi pre DNA analýzu a rozbor parazitov
 • Biometria korytnačky močiarnej
 • Pozorovanie korytnačiek močiarných z brehu Tajby
 • Pozorovanie korytnačiek močiarných na Tajbe (zľava: Milan Novotný, Brita Andreas, Uwe Fritz

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky