Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Bulharsko 2019 - galéria

 • Kiten - v máji neobvykle prázna pláž a ako vždy, nádherné more
 • Sinemorec a ústie Veleky - najúchvatnejšia časť južného bulharského čiernomoria
 • Rezovo - Turecko čoby kameňom dohodil
 • Korytnačky močiarne - vľavo samec, vpravo samica
 • Korytnačky močiarne - vpredu samec, vzadu samica
 • Korytnačky močiarne - dole samica, hore samec
 • Korytnačka tmavobruchá
 • Korytnačka tmavobruchá
 • Korytnačka tmavobruchá
 • Skupina korytnačiek močiarných
 • Skupina korytnačiek tmavobruchých
 • Korytnačky močiarné a korytnačky tmavobruché
 • Biotop korytnačky močiarnej
 • Biotop korytnačky močiarnej
 • Biotop korytnačky močiarnej a korytnačky tmavobruchej

Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2022 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky