Nasleduje záhlavie stránky (názov, logo a slogan) alebo prejdi na Hlavný obsah

Fauna Carpatica - výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Krajina

Zvieratá

Ľudia


Nasleduje zoznam - Hlavné časti stránky


Nasleduje globálna navigácia alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Na Slovensku zahniezdil dážďovník skalný

Hniezdo dážďovníka skalného v špáre rozostavaného paneláku v Michalovciach

Po prvykrát na Slovensku – konkrétne v Michalovciach – bolo zaznamenané hniezdenie dážďovníka skalného, až donedávna u nás len niekoľkokrát pozorovaného vtáčieho druhu. Vo svojom článku o tom informovali Matej Repel, Peter Chrašč a Emil Palkoci [PDF]. Členovia OZ Fauna Carpatica Milan Novotný a Peter Havaš pomáhali pri potvrdení a dokumentácii tohto zaujímavého zistenia.

Pridané: 10.3.2022

Autor: Peter Havaš

Ďalšie príspevky

Kto sme

Občianske združenie Fauna Carpatica je skupina ľudí, ktorých spája záujem o prírodu a zvieratá - najmä plazy a obojživelníky

Čo robíme

Hlavným cieľom občianskeho združenia je výskum a ochrana fauny Karpatského regiónu

Väčšinu našich aktivít a projektov však venujeme korytnačke močiarnej a najvýznamnejšiej lokalíte, kde sa tento kriticky ohrozený druh na Slovensku vyskytuje - Národnej prírodnej rezervácii Tajba


Nasleduje aktuálna pozícia stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky


Nasledujú ďalšie sekcie alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Darujte 2%

Korytnačka močiarna

Tajba


Nasleduje zápätie stránky alebo prejdi na Hlavné časti stránky

Copyright © 2011–2024 Fauna Carpatica + Peter Havaš


Koniec stránky - prejdi na Hlavné časti stránky